KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka materiálů


IPA UNIMORTEL RAPID

Těsnící maltová směs k sanaci šachet, vodojemů, hrází, nábřežních zdí a nádrží

Rychletuhnoucí opravná malta

Označení: 02-40542020
Balení: 20 kg

Opravná malta s rychlým náběhem pevnosti

Popis výrobku:

Univerzální malta IPA, vyrobena podle DIN 18557 jako suchá maltová směs vykazující malé smrštění. Smíchává se pouze s vodou.

Oblasti využití:

Hmota se hodí pro:

  • usazování skruží, tam kde musí spojení vykazovat pevnost a těsnost v rámci tlakové zkoušky
  • dodatečné vyspárování spojů v šachtách, nádržích, v cihelných a kamenných stěnách
  • opravu dutin a výtluků

Vlastnosti:

Hmota dosahuje dobrou přilnavost a pevnost na všech podkladech, rychle tuhne, nenapadá ocelové konstrukce. Při tuhnutí vykazuje pouze malé smršťování a nepropouští vodu.

Technická data:

Báze materiálu vázán cementem
Barva šedá
Tekutina pro namíchání voda, množství této tekutiny cca 0,12l / kg
Spotřeba cca 2 kg / m2 / mm výšky
Doba zpracování cca 1 h, při 20°C
Pevnost v tlaku 24 h: 26,5 N/mm2
  28 dní: 49,6 N/mm2
Pevnost v tahu při ohybu 28 dní: 8,2 N/mm2
Schopnost skladování 12 měsíců při odborném skladování při +5 do +30°C v neotevřených originálních obalech
Forma dodání 20 kg plastové vědro

Copyright © 2018 - 2022 HEVOLIT GROUP s.r.o.