KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka služeb

Realizujeme

  • práce pro obce a správce vodovodních a kanalizačních sítí
  • specializované stavební práce pro dopravní stavby
  • komunální služby

Zabudování komunálních prvků před asfaltáží nebo současně s asfaltáží

Výměna komunálních prvků nebo jejich osazení do správné nivelety

Opravy výtluků a asfaltáže menšího rozsahu při použití vlastního termokontejneru

Zatěsnění vodojemů, jímek, kašen, šachet a nádrží při úniku vody nebo proti spodní tlakové vodě

Oprava nivelety poklopů bez nutnosti bourání obrusné vrstvy při použití hydraulického vytrhávače JOCH

Copyright © 2018 - 2024 HEVOLIT GROUP s.r.o.